Pelan Pemasaran & Sokongan Pemasaran KambingPelan pemasaran boleh dibahagi kepada 4 seperti berikut:
1. Huluan (primary)
2. Hiliran (secondary)
3. Tambah-nilai (tertiary)
4. Perkhidmatan lain

1. Huluan
1.1 Jualan kambing baka
1.2 Jualan kambing sembelihan (slaughter goat)
1.3 Jualan untuk upacara keagamaan - contohnya akikah dan korban
1.4 Pengimpot kambing hidup (AP)
1.5 Lelong kambing hidup/jualan secara pakej
1.6 Produk pelancongan (agro-pelancongan)/manufacturing tourism
1.7 Contract farming (pengembangan)
1.8 Ladang satelit/bio-tech (pengembangan)2. Hiliran
2.1 Kambing sembelihan - daging segar untuk restauran, catering, dealers/packers/wholesellers/retailers, holiday, wedding, meat shop
2.2 Pembekal baja tinja
2.3 Pembekal makanan kambing dan keperluan kambing


3. Tambah-Nilai
3.1 Satay kambing
3.2 Restauran kambing
3.3 daging kambing ditinkan
3.4 Industri kraf kulit kambing


4. Perkhidmatan lain
4.1 Rumah sembelihan - penyembelih berlesen dan servis penyembelihan
4.2 Sistem pengurusan akaun
4.3 Sistem pengurusan berkomputer
4.4 Mengendali laman web/blogspot kambing
4.5 Menerajui Persatuan Penternak Kambing
4.6 Latihan/kursus ternakan kambing
4.7 Festival kambing tahunan

No comments:

Post a Comment