Mari Kita Fikir Perkara Ini

Dikatakan ternakan kambing berkembang 8.67% pada tahun 2004, 9.73% pada tahun 2005 dan 18.75% pada tahun 2006 dan sekarang dianggarkan ada 300,000 ekor kambing. Manakala ternakan biri-biri berkembang sebanyak 0.47%, 0.35% dan 1.10% masing-masing bagi tahun2004, 2005 dan 2006.

Pengeluaran daging mutton (kambing & biri-biri) negara pada tahun 2006 hanyalah 1,600 tan bernilai RM40.61 juta. Berbanding pada tahun yang sama, Malaysia mengimport 133,335 ekor kambing/biri-biri (RM43.62 juta), 16,086 tan metrik mutton (RM155.64 juta).

Self-sufficiency level (%) pada tahun 2006 ialah 8.99% dan dijangka naik kepada 10% pada tahun 2010, manakala per capita consumption (kg) pula pada tahun 2006 ialah 0.67 dan dijangka 0.7 pada tahun 2010.

Soalnya adakah penternak kambing mahupun biri-biri mudah menjual kambing/biri-biri masing-masing pada masa ini?

No comments:

Post a Comment