Maklumat Terkini Populasi Kambing Boer Sehingga 27 Januari 2010

Sehingga 27 Januari 2010, bilangan populasi kambing boer KPMNJ adalah seperti berikut:
a) Penjantan 4 ekor
b) Induk 93 ekor
c) Anak generasi pertama 37 ekor (20 jantan, 17 betina)
d) Anak generasi kedua 56 ekor (27 jantan, 29 betina)
e) Jumlah kelahiran 44 ekor dengan 6 kematian (5 jantan, 1 betina)

Gambar seekor penjantan Boer, Collaroy 900 dilahirkan pada 9 September 2006. Segak dan bertenaga!

No comments:

Post a Comment