Pengendali "goatmatters Blogspot" Mulai 10-01-2010


Md Khalid Adran
h/p: 012-3538963
(o) : 07-223 2050
(fx) : 07-224 5501
e-mail: ahykhalid@gmail.com

"Semuga ilmu dan maklumat yang diposkan dalam blogspot ini dapat memberi manfaat kepada yang memerlukannya"

Penumpuan dan fokus khusus untuk ternakan kambing Boer Koperasi Permodalan Melayu Negeri Johor Berhad (KPMNJ).

No comments:

Post a Comment