Menambahbaik Ternakan Kambing Dan Potensi Produk

1. Aplikasi sebatian "Effective Microorganism (EM)" sebagai pemangkin tumbesaran ternakan
2. Aplikasi teknik permanian beradas (AI) sebagai meningkatkan kadar kelahiran
3. Aplikasi pengurusan kandang, makanan dan ternakan secara sistematik
4. Aplikasi pengurusan "farm biosecurity" yang baik dan teratur
5. Membekalkan tinja ternakan bagi tujuan pemprosesan baja organik
6. Perancangan masa hadapan untuk mengaplikasikan teknik "embryo transfer (ET)" dalam menghasilkan baka bermutu
7. Perancangan masa hadapan untuk membekalkan placenta (uri) ternakan bagi tujuan kosmetik

Sumber: UK Farmings Sdn. Bhd.

No comments:

Post a Comment